ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών είναι ένα από τα πρώτα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντάχθηκαν στον ευρύτερο σχεδιασμό του για την θεατρική ανάπτυξη και την πολιτιστική επανένταξη της, εκτός των τειχών, άλλης Ελλάδας. Έκτοτε και με την πνευματική του δραστηριότητας παρεμβαίνει θετικά στα πολιτιστικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας με το έργο του στην διαμόρφωση ποιοτικών όρων ανάπτυξης της θεατρικής παιδείας στο ευαίσθητο ιστορικά & πολιτιστικά τοπίο της ακριτικής μας περιφέρειας.

Προβολές σελίδας :

0

Streams